O podjetju

NAŠA GLAVNA DEJAVNOST JE ANODNA OKSIDACIJA Z ŽVEPLENO KISLINO Z NAJNOVEJŠIMI TEHNOLOŠKIMI POSTOPKI.

Teroxal d.o.o. smo podjetje z dolgoletno tradicijo in mladim kadrom, ki delujemo na področju površinske (elektrokemijske) obdelave aluminija in aluminijevih zlitin.

Zavezani smo k izpolnjevanju strokovnih standardov, poleg tega upoštevamo tudi posebne zahteve naročnikov. Zagotovilo za kakovostno in inovativno delovanje je usposobljenost posameznikov in pridobljene kompetence podjetja. Ob zavedanju, da so odjemalci najpomembnejši, redno spremljamo in ocenjujemo njihovo zadovoljstvo. Pohvalimo se lahko z dolgoletnimi odjemalci, ki nam sledijo tako časovno kot tudi lokacijsko.

Kdo smo

TEROXAL D.O.O SMO PODJETJE Z DOLGOLETNO TRADICIJO.

Segment trga, v katerem Teroxal deluje, je 99,5 % zajet v avtomobilski industriji. Podjetje je podizvajalec slovenskih podjetij, ki se ukvarjajo z ulivanjem aluminijevih polizdelkov za potrebe avtomobilske industrije (Volswagen, Ford, Porsche, Volvo, Peugeot, Lamborgini..) in ki jih je potrebno pred vgradnjo antikorozivno zaščititi-eloksirati.

Spomladi 2018 se je podjetje zaradi širitve in rasti prodaje preselilo v poslovno cono Komenda, ki je hitro dostopna z avtoceste in omogoča odlične delovne pogoje.

Kapacitete

Naše dnevne kapacitete se gibljejo med 30.000 in 40.000 obdelanih kosov oz. 500m2 obdelanih površin, prostih kapacitet imamo še enkrat toliko. Večinoma smo vezani na serijsko proizvodnjo za industrijske dobavitelje, odprti pa smo tudi za ostala, manjša naročila.

ROK IZDELAVE JE PO POTREBI KUPCA TUDI ISTI DAN.

Po potrebi sodelujemo tudi s priznanimi slovenskimi inštituti, ki za nas opravijo dodatne meritve ter analize in izdajo poročila, dokazila, strokovna mnenja.

Kakovost

Imamo avtomatizirano eloksirnico, kjer so računalniško nadzorovane in vodene vse stopnje eloksacije kot tudi celoten proces čiščenja tehnoloških odpadnih voda. Optimalne pogoje dosegamo z vsakodnevnimi meritvami in s kemijskimi analizami v lastnem laboratoriju, kjer usposobljen kader skrbi za nemoten potek procesa in zagotavljanje kakovosti. Naš poslovnik vodenja je usklajen s standardom ISO 9001 ter nadgrajuje načela vodenja, še posebej načeli osredotočenost na odjemalce in nenehno izboljševanje, s katerima želi Teroxal d.o.o. doseči zadovoljstvo svojih odjemalcev.

V lastnega laboratoriju izvajamo meritve, obvladujemo proces in načrtujemo izboljšave. Koncentracije raztopin v kadeh se preverjajo dnevno z odvzemom vzorca iz kadi in analizo v laboratoriju. Po potrebi se dodajajo pomožne surovine.

Stopite v stik z nami

{{ errors.first('full_name') }}
{{ errors.first('email') }}
{{ errors.first('message') }}
{{ errors.first('agreement') }}